PWSZ na Facebooku

Bezpieczeństwo narodowe

Bazy licencjonowane dostępne w BU

E-Publikacje Nauki Polskiej - https://epnp.pl

Platforma udostępnia zarówno płatne jak i darmowe publikacje naukowe instytucji takich jak uczelnie wyższe, instytuty i towarzystwa naukowe. Biblioteka Uczelniana jako uczestnik projektu posiada wolny dostęp do wszystkich publikacji. Dostęp wyłącznie w Czytelni Ogólnej.

IBUK Libra - https://libra.ibuk.pl

Czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców – m.in. PWN, PZWL, WNT. Dostęp do publikacji możliwy jest  z sieci uczelnianej oraz spoza sieci uczelnianej ze strony libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Bibliotece.

LEX Omega - Serwis Informacji Prawnej - https://www.produkty.lex.pl/serwis-informacji-prawnej

Codziennie aktualizowany system informacji prawnej. Zawiera ujednolicone akty prawne z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej "L". Publikuje także akty prawne z dzienników urzędowych ministrów i urzędów centralnych,orzecznictwo polskie i europejskie, interpretacje urzędów,projekty m.in. ustaw,  aktywne formularze i wzory (m.in. umowy, pozwy), kalkulatory. Ponadto zawiera pełne teksty ok. 1200 MONOGRAFII z zakresu prawa ogólnego, budżetowego, polityki regionalnej, finansów i administracji. Dostęp z komputerów w sieci uczelnianej i z komputerów w Czytelni.

Wirtualna Biblioteka Nauki - https://wbn.icm.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

Bazy darmowe

Portal GOV.PL -  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/portal-gov-pl

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

Portal Militarno-Historyczny - http://www.militarni.pl/

Portal dla miłośników historii wojskowości i militariów.

Portal Mundurowy - https://portal-mundurowy.pl/

Portal dla służb mundurowych i miłośników wojskowości.

Wojsko Polskie - https://www.wojsko-polskie.pl/

Serwis internetowy Woska Polskiego.

Czasopisma

Wybrane tytuły czasopism on-line z zakresu bezpieczeństwa narodowego

Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem -  http://anteportas.pl

Recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik), wydawane przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na łamach „Ante Portas” zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, historycznym.

Bezpieczeństwo : Teoria I Praktyka - https://btip.ka.edu.pl/archiwum

Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Czasopismo adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, działaniami antykryzysowymi, ochroną informacji, zarządzaniem bezpieczeństwem oraz wszystkich, którzy interesują się polityką międzynarodową XXI wieku.

Bezpieczeństwo Narodowe - https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens

Wydawany przez BBN periodyk zawiera szeroki wybór tekstów poświęconych problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Kwartalnik poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy.

Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji - http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/biuletyn-prawny-kgp/4846,dok.html

E-Terroryzm - http://e-terroryzm.pl

miesięcznik  o  bezpieczeństwie i terroryzmie.

Krakowskie Studia Międzynarodowehttps://ksm.ka.edu.pl/roczniki

Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, podejmuje problematykę międzynarodową globalizującego się świata co przekłada się na podejmowane badania i refleksję naukową nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwa

Kultura Bezpieczeństwa - https://kulturabezpieczenstwa.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Półrocznik naukowy poświęcony tematyce nauk o bezpieczeństwie, wydawany przez Naukowo Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Magazyn Informatyki Śledczej - https://magazyn.mediarecovery.pl

 Autorami artykułów są eksperci IT z obszaru informatyki śledczej, biegli sądowi, czynni prawnicy specjalizujący się w prawnych aspektach nowych technologii oraz praktycy, na co dzień rozwiązujący problemy związane z reakcją na incydenty (incydent response), bezpieczeństwem informacji, przeprowadzający analizy śledcze komputerów, urządzeń mobilnych i sieci.

Przegląd Sił Zbrojnych - http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/4702?t=WYDAWNICTWA-SPECJALISTYCZNE

Czasopismo jest  efektem połączenia kwartalników „Przegląd Morski”, „Przegląd Sił Powietrznych” i „Przegląd Wojsk Lądowych”. Na łamach dwumiesięcznika podnoszona jest nie tylko tematyka znana z jego poprzedników, ale także nowe aspekty dotyczące sił zbrojnych w kraju i na świecie.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego - https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/304,Wybrane-publikacje-Agencji-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego.html

W czasopiśmie są publikowane artykuły napisane na podstawie materiałów jawnych. Ich autorami są zarówno funkcjonariusze ABW, jak i funkcjonariusze innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa.

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego - http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/numery/

Studia Bezpieczeństwa Narodowego - https://studiabn.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

W czasopiśmie prezentowane są wyniki badań nad bezpieczeństwem, dotyczące m.in. metodologii badań oraz teorii bezpieczeństwa, organizacji i konfiguracji systemów bezpieczeństwa na poziomie samorządowym, państwa oraz międzynarodowym, , dentyfikacji, analizy i ewaluacji zagrożeń, metod i technik zapobiegania i reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, edukacji dla bezpieczeństwa, historycznych, filozoficznych i normatywnych aspektów bezpieczeństwa, kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Zabezpieczenia - http://zabezpieczenia.com.pl/artykuly

Czasopismo spełnia funkcję pisma edukacyjno-informacyjnego branży zabezpieczeń. Publikowanie sA artykuły w takich działach, jak SSWiN, Ochrona peryferyjna, dot m.in. telewizji dozorowej, kontroli dostępu, ochrony przeciwpożarowej, osobistej