PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE NARODOWE - Biblioteka Narodowa

Książki
 • „Przewodnik Bibliograficzny”
  jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej rejestrującym wydawnictwa zwarte na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. Zawiera sporządzone z autopsji opisy dokumentów
 • „Polonica zagraniczne”
  Roczniki zawierają w układzie rzeczowym opisy ponad 3000 książek, które opublikowano za granicą w języku polskim lub zostały napisane przez Polaków (opracowane, zredagowane, tłumaczone, ilustrowane) bądź tematycznie dotyczą Polski i Polaków. W bibliografii znajdują się też opisy dzieł zbiorowych, których tylko część (odrębna praca, utwór, fragment) jest polonikiem.
 • „Książki polskie podziemne (1976-1989)”
  „Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989” rejestruje druki zwarte, które zostały wydane poza cenzurą przez nielegalne wydawnictwa, partie polityczne, grupy i ruchy religijne itp. w latach 1976-1989.
 • "Bibliografia Polska 1901-1939”
  retrospektywna bibliografia narodowa zajmuje się kontynuacją chronologiczną „Bibliografii polskiej” XIX w. Estreicherów.
Czasopisma
Artykuły z czasopism
 • „Bibliografia Zawartości Czasopism”
   jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce.
Dokumenty elektroniczne
Dokumenty kartograficzne
Dokumenty dźwiękowe

Pozostałe