PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Biblioteka w czasie epidemii COVID-19

Procedura obejmuje:

  1. Zasady ogólne bezpiecznej pracy i korzystania z biblioteki.
  2. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
  3. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników.
  4. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
  5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika lub użytkownika zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe zasady działania biblioteki określa Procedura funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa dla użytkowników i pracowników Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Pliki do pobrania