PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Biblioteki cyfrowe

 • Biblioteki Cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce
  Wykaz linków do najważniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce tworzony i aktualizowany przez EBIB
 • Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie
  Wykaz linków do najważniejszych bibliotek cyfrowych na świecie tworzony i aktualizowany przez EBIB
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
  Udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Prezentuje dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej.
 • EUROPEANA
  Wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Umozliwia dostęp do do zbiorów i katalogów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie.
 • FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH
  Serwis obejmujący wiele  regionalnych i instytucjonalnych bibliotek cyfrowych. Umożliwia przeszukiwanie  w jednej wyszukiwarce zasobów wszystkich uczestniczących bibliotek cyfrowych. Zawiera informacje o zasobach poszczególnych bc,  planach digitalizacji oraz statystyki wykorzystania. Umożliwia  przeglądanie publikacji. W FBC uczestniczą m.in.
 • DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
  Zawiera 5 kolekcji prezentujących wybrane zasoby Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Ekonomicznej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
  Gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców i instytucji.
 • POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
  Biblioteka stawia sobie za cel udostępnienie pełnych tekstów zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym m.in. zbiorów zabytkowych, starodruków, muzykaliów, dokumentów życia społecznego stanowiących zabytki piśmiennictwa regionu Pomorza.
 • WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
  Pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek.
 • BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
  Gromadzi w bazie komputerowej publikacje (książki, skrypty, ćwiczenia, itp.) niezbędne do realizacji działalności dydaktycznej PW, a także zbiory zabytkowe, w tym kolekcje Varsaviana (zbiór książek, zdjęć, map i innych dokumentów związanych z historia i kulturą materialna Warszawy) i kolekcje Ikonografia, zawierającą fotografie, grafiki i pocztówki ze zbiorów BGPW.
 • NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE
  udostępnia archiwalia takie jak zdjęcia, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. W zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się ponad 15 milionów zdjęć. Obejmują one okres od lat czterdziestych XIX wieku, aż po czasy współczesne. Zbiór nagrań  liczy około 30 tysięcy jednostek z lat 1919 – 2007.Zbiór filmów liczy około 2,4 tysiąca tytułów z lat 1928 – 1993. Niezwykle cenne są filmy z lat 20 i 30 XX wieku.
 • NINATEKA
  serwis Ninateka, prowadzony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (FINA) udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotyczących kultury.
 • PEDAGOGICZAN BIBLIOTEKA CYFROWA
  Oferuje  dostęp do materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje  Wydawnictwa Naukowego UP, materiały konferencyjne, multimedia (katalogi wystaw organizowanych w Bibliotece).