PWSZ na Facebooku

Czasopisma

Wykaz  zawiera tytuły bieżących czasopism naukowych, gazet, tygodników i dzienników urzędowych prenumerowanych i otrzymywanych bezpłatnie w roku bieżącym  w wersji drukowanej oraz czasopisma dostępne w wersji elektronicznej (poza bazami WBN).

Wersje elektroniczne udostępniane są:

  • na stronach wydawców - w wolnym dostępie, bez ograniczeń - (czasopisma ogólnodostępne w Internecie - wydawca bezpłatnie udostępnia pełne teksty i archiwa; tytuł można przeglądać na dowolnym komputerze),
  • na stronach wydawców - na zasadzie dostępu jednostanowiskowego, korzystać z nich można tylko na terenie Czytelni Multimedialnej - wersja elektroniczna czasopisma jest uzupełnieniem prenumeraty papierowej; tytuł można przeglądać na wybranym komputerze na terenie Czytelni Czasopism - login i hasło dostępne u dyżurującego bibliotekarza).

Uwaga!
Pełnej informacji o zbiorze czasopism drukowanych, tj. o zasobie danego tytułu, dostępności i lokalizacji należy szukać w katalogu OPAC

L.p. Tytuł Uwagi
1  ABB Reviev  darmowe
 2  ABC  
 3  Antropomotoryka  tylko on line: http://www.antropomotoryka.pl/
 4  Atest  
 5  AutoMotoSerwis  
 6  Bibliotekarz  
 7  Bliżej Przedszkola  
 8  Charaktery  
 9  Combustion Engines  
 10  Controlling i Rachunkowość Zarządcza  
 11  Dziennik Gazeta Prawna dostęp na hasło w Czyt. Multimedialnej
 12  Edukacja i Dialog  
 13  Ekonomista  
 14  Elektro Info  
 15  Elektroinstalator  
 16  Elektronik  
 17  Elektronika  
 18  Elektronika Praktyczna  
 19  Energia Elektryczna  
 20 Espanol? Si, Gracias  
 21  Fizjoterapia Polska  
 22  Folia Pomeranae Technologiae Stetensis Oekonomie  
 23  Forum Akademickie  
 24  Gazeta Podatkowa dostęp po zamówieniu w Czyt. Ogólnej
 25  Głos Wielkopolski  
26 Gospodarka Materiałowa i Logistyka  
 27  INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych  
 28 Inżynieria i Budownictwo  
 29  Inżynieria Materiałowa  
 30  IT Professional  dostęp po zamówieniu w Czyt. Ogólnej
 31  Kwartalnik Historii Nauki  
 32  Kwartalnik Pedagogiczny  
 33  LAB. Laboratoria. Aparatura. Badania  
 34  Leczenie Ran  
 35  Leszczyński Notatnik Akademicki  darmowe
 36  Literatura na Świecie  
 37  Logistyka  
 38  Logistyka i Jakość  
 39  Magazyn Pielęgniarki i Położnej  
 40  Marketing w Praktyce  
 41  Materiały Budowlane  
 42  Mechanik  
 43  Medycyna Praktyczna  
 44  Modern English Teacher  
 45  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostęp po zamówieniu w Czyt. Ogólnej
 46  Murator  
 47  Nauczanie Początkowe  
 48  Newsweek Learning English   
 49  Niebieska Linia  
 50  Obróbka Plastyczna Metali  
 51  Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej darmowe
 52  Panorama Leszczyńska  
 53  PC World Komputer  
 54  Pielęgniarstwo XXI Wieku  
 55  Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych  
 56  Postępy Rehabilitacji  dostęp on-line http://www.advrehab.org/Journal/Postepy_Rehabilitacji
 57  Problemy Eksploatacji  
 58  Problemy Pielęgniarstwa  dostęp on-line https://scholar.google.pl
 59  Przegląd Biblioteczny  
 60  Przegląd Budowlany  
 61  Przegląd Elektroteczniczny  
 62  Przyjaciel Ludu  
 63  Rehabilitacja w Praktyce  
 64  Remedium  
 65  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny  
 66  Rzeczpospolita  
 67  Sport Wyczynowy  
 68  The Teacher  
 69  Wiadomości Elektrotechniczne  
 70  Wiedza i Życie  
 71  Wieści Akademickie  darmowe
 72  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  
 73  Zeszyty Osieckie  darmowe
 74  Życie Szkoły  
 75  Życie Uniwersyteckie  darmowe