PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Czasopisma i książki on-line

 • Academic Search Complete (EBSCO)
  najbardziej wartościowa i najobszerniejsza, naukowa, multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych, z ponad 5 990 czasopismami pełnotekstowymi.  Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 9 990 czasopism i ogółem 10 400 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne, itd. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF z archiwami od 1887 r.

 • ARIANTA - naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne
  baza zawiera informacje o  polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych dostępnych w Internecie.

 • e- Kolekcja Czasopism Polskich
  baza zawiera zdigitalizowane kopie  mikrofilmowe czasopism polskich z XIX i poczatków XX w. z różnych dziedzin wiedzy (literatura, polityka, popularne czasopisma).

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  baza do efektywnego przeszukiwania zawartości czasopism naukowych udostępnianych przez wydawców. Obejmuje 10409 tytułów, z czego 1066 stanowią czasopisma występujące wyłącznie w wersji on-line. Przy poszczególnych tytułach zamieszczono informację o ich dostępności. Wolny dostęp do wersji pełnotekstowej jest możliwy jedynie w przypadku tytułów oznaczonych zieloną kropką.

 • E-publikacje Nauki Polskiej
  Platforma udostępnia zarówno płatne jak i darmowe publikacje naukowe instytucji takich jak uczelnie wyższe, instytuty i towarzystwa naukowe. Biblioteka Uczelniana jako uczestnik projektu posiada wolny dostęp do wszystkich publikacji.

 • Directory of Open Access Books (DOAB)
  Fundacja OAPEN stworzyła portal, który ma ułatwić wyszukiwanie publikacji akademickich dostepnych w Open Access. Gromadzi tam opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców.

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  Serwis DOAJ oferuje dostęp do pełnych tekstów naukowych czasopism elektronicznych z całego świata. Biuro zarządzające serwisem mieści się Lund University Libraries (Szwecja). Baza zawiera obecnie ponad 7 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, ponad 3 tys. z nich przeszukiwać można na poziomie artykułu.

 • Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
  Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja).Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie rekordów egzemplarza
 • Google KSIĄŻKI
  Wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR. Wyszukiwanie obejmuje książki znajdujące się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie. Niektóre książki znajdujące się w serwisie można przeczytać w całości.

 • libra.ibuk.pl
  czytelnia on-line najbardziej prestizowych polskich wydawnictw naukowych. W sieci PWSZ  bezpłatny licencjonowany    dostęp do  50  najbardziej poszukiwanych książek, a kolejnych 26 tytułów otrzymujemy bezpłatnie. Więcej...
 • Otwórz Książkę
  cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów.

 • Portal Czasopism Naukowych
  Platforma prezentacji, promocji i rozpowszechniania treści publikowanych w czasopismach naukowych. Platforma przedstawia pełną ofertę czasopism wydawanych we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym afiliowanych w różnych ośrodkach naukowych w całej Polsce. Obecnie można tutaj zapoznać się z wynikami badań naukowych publikowanych w 34 czasopismach pochodzących z różnych dziedzin nauki. Wszystkie abstrakty, bibliografie i słowa kluczowe są dostępne bezpłatnie, podobnie jak część tekstów naukowych. Pozostałe artykuły ‒ w zależności od czasopisma ‒ dostępne są w ofercie płatnej.

 • De Gruyter
  De Gruyter jest największym niezależnym wydawcą publikacji naukowych w formuke open access.

 • Wolne Lektury
  szkolna biblioteka internetowa, w której udostępniane są on-line za darmo i z prawem do dalszego wykorzystania lektury szkolne zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W chwili obecnej w katalogu biblioteki znajduje się ponad 1400 książek i ponad 100 godzin audiobooków

CZASOPISMA - wybrane tytuły on-line 

 • Nature (WBN)
  jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Tygodnik opisuje odkrycia naukowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ekonomicznych i ścisłych.

 • Science (WBN)
  czasopismo Science jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników Impact Factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu.

 • zobacz też czasopisma on-line wg tematyki w serwicie Bazy i portale wg dziedzin