PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Historia

Historia Biblioteki Uczelnianej rozpoczęła się z momentem powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie tj. w 1999 r. W pierwszym roku działalności, w związku z trwającym remontem budynku głównego Uczelni, bibliotece nie przydzielono jeszcze pomieszczeń, jednak rozpoczęło się tworzenie księgozbioru oraz prowadzono prenumeratę czasopism. W listopadzie 2000 r. w pomieszczeniach o powierzchni ok.120 m2 , uruchomiono Czytelnię, która dysponowała 17 miejscami oraz 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. W 2002 r. biblioteka otrzymała do dyspozycji kolejne ok. 140 m2 powierzchni, którą wykorzystano na pomieszczenia Wypożyczalni, zaplecze magazynowe i gabinet dyrektora. Ostatecznie biblioteka dysponowała ok. 195 m2 powierzchni dostępnej dla czytelników oraz ok.80 m2 powierzchni zaplecza i na tym możliwości rozwoju w budynku głównym zostały wyczerpane.

Brak wolnej powierzchni pod dynamicznie powiększające się zbiory oraz rosnąca liczba użytkowników wpłynęły na podjęcie w 2004 r. decyzji o rozszerzenie planowanej modernizacji Domu Studenta (przy ul. Opalińskich 1) o dobudowanie nowego skrzydła, spełniającego wszystkie wymogi technologiczne i funkcjonalne stawiane nowoczesnym budynkom bibliotecznym. We wrześniu 2004 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu architektonicznego, którym została Autorska Agencja Projektowa z Leszna. Projekt koncepcyjny powstał w ścisłej współpracy architektów - mgr inż. arch. Jerzego Wojciechowskiego i mgr inż. arch. Elwiry Markowiak z kierownictwem biblioteki. Inwestycja, która pochłonęła ponad 8 mln zł, z tego ok. 4, 5 mln. zł. stanowiła dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została ukończona po niespełna trzech latach - pod koniec 2007 r. Przeprowadzkę zbiorów rozpoczęto 9 grudnia 2007 r., a już 14 stycznia 2008 r. Biblioteka Uczelniana otworzyła drzwi w nowym budynku na przyjęcie czytelników.

Uroczyste otwarcie nowergo budynku miało miejsce 3 kwietnia 2008 r. w ramach obchodzonego po raz pierwszy Akademickiego Dnia Pamięci. Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia (na ścianie budynku głównego PWSZ) Tablicy Pamięci poświęconej uczonym, twórcom i intelektualistom, ofiarom reżimów totalitarnych. Następnie goście zebrali się przed nowym budynkiem Biblioteki Uczelnianej.

Przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy, J. M. Rektor PWSZ prof. dr hab. Wiesław Osiński oraz dyrektor biblioteki mgr Hanna Szczygieł. Licznie zebrani goście, a wśród nich, oprócz wyżej wymienionych, Rektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, pracownicy PWSZ w Lesznie oraz meszkańcy Leszna, wysłuchali wystąpień J. M. Rektora PWSZ prof. W. Osińskiego, Wojewody P. Florka, Marszałka M. Wożniaka, Prezydenta T. Malepszego i H. Szczygieł. Zwiedzanie nowego budynku zwieńczyło otwarcie w galerii biblioteki wystawy "Reżimy totalitarne wobec ludzi nauki 1939-1945", przygotowanej przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa.

W nowym budynku radykalnie poprawiły się warunki i możliwości działania biblioteki. Budynek jest trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 2100 m2, w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, klimatyzowany, wyposażony w systemy: ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed kradzieżą i włamaniem. Na parterze zoorganizowano obszerną Wypożyczalnię, samoobsługową szatnię oraz stanowiska komputerowe z katalogiem OPAC. Piętro I zajmują czytelnie. Obok tradycyjnej Czytelni Ogólnej w latach 2008-2019 funkcjonowała Czytelnia Multimedialna wyposażona w 20 stanowisk komputerowych i udostępniająca zbiory audiowizualne, bazy danych, wydawnictwa elektroniczne i dostęp do Internetu. W 2019 r. funkcje Czytelni Multimedialnej oraz 4 stanowiska komputerowe z Internetem przeniesiono do Czytelni Ogólnej. Do dyspozycji czytelników jest również Czytelnia Czasopism udostępniająca bieżącą prasę i pełniąca rolę miejsca spotkań i swobodnych rozmów oraz dwa pokoje do pracy w grupach. Zarówno w czytelniach jak i w wypożyczalni zbiory udostępniane są w wolnym dostępie do półek. W znajdującej się na II piętrze Sali audiowizualnej, wyposażonej w sprzęt multimedialny, można organizować wystawy, spotkania i konferencje. Tymczasowo w magazynie biblioteki funkcjonuje też sala wykładowa na ok. 180 osób.

Gmach może docelowo pomieścić ok. 200 tys. wol. zbiorów. Do dyspozycji czytelników jest ogółem ok. 100 miejsc w czytelniach, w tym 10 stanowisk komputerowych, a w całym budynku jest bezprzewodowy dostęp Wi-Fi do Internetu.

W październiku 2013 r. w wyniku przejęcia przez PWSZ Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w skład Biblioteki Uczelnianej weszła dawna biblioteka szkolna, ktora następnie w latach 2013-2017 funkcjonowała  w budynku przy placu T. Kościuszki jako Czytelnia Filologiczna. Czytelnia Filologiczna dysponowała bogatym księgozbiorem gromadzonym na potrzeby specjalistycznego kształcenia nauczycieli języków obcych: literatura z zakresu metodyki nauczania języków obcych, literatura piękna, w tym klasyka oraz lektury przydatne studentom do poznania historii literatury danego kraju, literatura dotycząca historii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, literatura z zakresu historii języka i językoznawstwa, literatura z realioznawstwa, literatura pomocna w nauczaniu sprawności językowych (pisanie, słuchanie, czytanie) materiały kursowe do nauki języków obcych, słowniki jedno – i dwujęzyczne.

W 2017 r. Czytelnia Filologiczna zostala zlikwidowana, a jej zbiory (po przeprowadzeniu selekcji) włączono do księgozbioru w budynku głównym.

Biblioteka Uczelniana od początku wdrażała nowoczesne technologie do realizowania swoich zadań. W latach 2000-2007 biblioteka wykorzystywała kompleksowy system biblioteczny SOWA, obecnie użytkowany jest system biblioteczny PROLIB Marc21 zintegrowany z najnowocześniejszym systemem zabezpieczenia i kontroli zbiorów w technologii RFID. Nowy gmach biblioteki wyposażono w urządzenia multimedialne umożliwiające projekcje filmowe, prezentacje komputerowe i informację wizualną oraz w urządzenia samoobsługowe do wypożyczania i zwrotu książek.

W nowym budynku uzyskano doskonałe warunki do kontynuowania działalności kulturalnej oraz popularyzującej naukę i czytelnictwo . Biblioteka dysponuje obecnie salą audiowizualną wyposażoną w dwa projektory multimedialne, sprzęt audiowizualny i nagłośnienie. W ciągu całego roku organizowane są liczne spotkania autorskie, wykłady otwarte oraz konferencje. W biliotece działa galeria "J.A.K.?", w której prezentowane są interesujące wystawy fotograficzne i tematyczne.