PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

Biblioteka gromadzi wydawnictwa zwarte, zbiory specjalne (kartografię, ikonografię, dokumenty elektroniczne, dokumenty dźwiękowe,  filmy, nuty, normy, wydawnictwa ciągłe (czasopisma, wydawnictwa seryjne itp.) oraz prace dyplomowe studentów PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.

Profil gromadzonych zbiorów, z uwagi na różnorodność kierunków kształcenia w PWSZ, jest uniwersalny, ze szczególnym naciskiem na geografię, ekonomię, językoznawstwo, muzykę, medycynę, pedagogikę, psychologię,  socjologię, sport, technikę. Zgromadzono też, szczególnie dzięki darom, bogaty księgozbiór  z zakresu historii oraz  wiedzy o regionie. Biblioteka  systematycznie zasila również niewielki zasób książek z literatury pięknej.

Biblioteka kupuje i udostępnia również zasoby wirtualne, które opisano na stronie E-źródła

Stan zbiorów na 31.12.2019 r. ( w jednostkach inwentarzowych)

 

książki 58035
kartografia 316
ikonografia 220
druki muzyczne 380
normy 56
materiały audiowizualne 1221
zbiory elektroniczne 574
Razem 60802