PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informatory

 • ARCHIWA POLSKIE
  Informacje o historii i zasobach archiwalnych.
  alt alt
 • Bank Danych Lokalnych
  Baza pełnotekstowa będącat największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska.
  alt alt
 • BAZY.NGO.PL
  Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza baza fundacji, stowarzyszeń, podmiotów których działalność związana jest z sektorem pozarządowym, inicjatywami obywatelskimi, społeczeństwem obywatelskim i użytecznością publiczną.
  alt alt
 • EduABROAD
  Program dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych. Oficjalne przedstawicielstwo zagranicznych uczelni wyższych w Polsce.
  alt alt