PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Korzystanie na miejscu

Czytelnie nieczynne do odwołania

 

Gdzie można korzystać ze zbiorów na miejscu?

Zbiory są udostępniane na miejscu w czytelniach oraz w Wypożyczalni.
Czytelnie: Ogólna i Czasopism zlokalizowane są na I piętrze budynku biblioteki przy ul. Opalińskich 1.

Kto może korzystać ze zbiorów na miejscu?

Zbiory są udostępniane na miejscu wyłącznie osobom zapisanym do biblioteki.
Z czytelni korzysta się na podstawie karty bibliotecznej.

Czytelnia Ogólna

Tu można:

 • korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, kartografii, ikonografii i nut,
 • korzystać z bazy prac dyplomowych i zamówionych prac,
 • w celach dydaktyczno-naukowych skorzystać z Internetu,
 • uzyskać dostęp do wydawnictw multimedialnych, baz danych, czasopism elektronicznych,
 • skorzystać ze skanera, drukarki (usługa płatna),
 • skorzystać z pakietu Microsoft Office,
 • zapisywać dane na własnych nośnikach,
 • zamówić książkę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zasady korzystania

 1. Czytelnik pozostawia w szafkach na parterze wierzchnie okrycia, teczki, torebki itp. Uwaga: Biblioteka nie odpowiada za pozostawione przez czytelników w szafkach wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty.
 2. Po wejściu do Czytelni czytelnik okazuje bibliotekarzowi kartę biblioteczną celem rejestracji odwiedzin.
 3. Czytelnik sam lub z pomocą dyżurującego bibliotekarza znajduje interesujące go materiały na półkach, następnie wraz z kartami książek przedkłada bibliotekarzowi.
 4. Wykorzystane materiały czytelnik oddaje bibliotekarzowi.
 5. Wykonywanie kserokopii ze zbiorów czytelni jest możliwe za pomocą samoobsługowych kserokopiarek znajdujących się w Bibliotece na parterze oraz na I piętrze, po uzyskaniu zgody bibliotekarza na wyniesienie materiałów poza czytelnię.
 6. Zasoby elektroniczne muszą być wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w licencjach.
 7. Odpowiedzialność za uszkodzenia komputera, skanera i oprogramowania powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ponosi czytelnik.
 8. Materiały znajdujące się w magazynie podaje bibliotekarz po uprzednim zamówieniu; termin realizacji zamówienia wynosi 1 dzień.
 9. Dzieła dostarczone do czytelni z magazynu mogą być na życzenie czytelnika zarezerwowane; materiały niewykorzystane w ciągu trzech dni odsyła się do magazynu; dzieł znajdujących się w wolnym dostępie rezerwować nie można.
 10. Prosimy o zachowanie ciszy oraz wyłączenie telefonów komórkowych.

Czytelnia Czasopism

Korzystanie z tej czytelni nie wymaga żadnych formalności.

Tu można:

 • przeczytać bieżącą prasę,
 • prowadzić swobodne rozmowy,
 • wypić kawę i herbatę.