PWSZ na Facebooku
14 października 2020

Nowa książka dr Marii Molickiej

Nowa książka dr Marii Molickiej
"Jak wychowywać dziecko? Próba odpowiedzi na odwieczne pytania" została wydana nakładem wydawnictwa Media Rodzina.

Z przyjemnością informujemy o tej publikacji, ktorej autorka dr Maria Molicka, od wielu lat jest związana z naszą Uczelnią.

Dr Maria Molicka jest dr. psychologii klinicznej dziecka, autorką wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz książek. Jako pierwsza w Polsce pisała o roli bajek terapeutycznych w budowaniu zasobów osobistych i w terapii.

Jej najnowsza książka to rodzaj poradnika dla rodziców i opiekunków dzieci, solidnie ugruntowanego na naukowych podstawach. 

Książka podzielona jest na trzy duże części:
- w pierwszej pisze o budowaniu relacji z dzieckiem i ogromnie ważnym aspekcie mowy;
- w drugiej porusza temat potrzeb psychicznych dziecka i ich zaspokajania;
- w trzeciej natomiast – o wychowywaniu w duchu partnerstwa i dialogu.

Autorka nie podaje gotowych recept, bo jak wielokrotnie podkreśla każde dziecko jest inne i metody wychowacze należy dostosowywać indywidualnie.  Zwraca uwagę wychowawcow na rozwój emocjonalny dziecka, rozwijanie u dziecka świadomości własnych uczuć , empatii i kreatywności. 

Gorąco polecamy!