PWSZ na Facebooku Helpdesk
15 lutego 2021

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku
Wszystkich studentów, którzy nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu informujemy, że aby uzyskać zaliczenie muszą zaliczyć test końcowy kursu Przysposobienie Biblioteczne na Portalu Dydaktycznym PWSZ. W sprawie uzyskania hasła dostępu do kursu prosimy o kontakt na e-mail biblioteka@pwsz.edu.pl.