PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki

Przejdź do serwisu 

Program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach licencji krajowej WBN dostępne są bazy: Ebsco, Elsevier, Springer, SciVerse Scopus, Web of Knowladge, Willey Blackwell oraz czasopisma Nature i Science.

Korzystanie z  baz jest możliwe w całej sieci Uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą również korzystać z WBN  z komputerów domowych- zasady zobacz tutaj

NOWOŚĆ: W 2018 r. zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych InCites(dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus), a licencja krajowa Springer została rozszerzona, tak że obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

 • EBSCO
  Serwis EBSCO to pakiet 16 pełnotekstowych oraz abstraktowych baz danych z różnych dziedzin wiedzy. Obejmuje następujące bazy: Academic Search Ultimate, Agricola, Business Source Ultimate, ERIC = Education Resources Information Center, GreenFILE, Health Source - Consumer Edition, Health Source - Nursing/Academic Edition, LISTA = Library, Information Science & Technology Abstract, MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News, European Views of the Americas: 1493 to 1750, Teacher Reference Center, AHFS Consumer Medication Information, MasterFILE Reference eBook Collection, 
  eBook Collection (EBSCOhost)

Materiały szkoleniowe: Opis baz EBSCO

Filmy przedstawiające platformę EBSCOhost oraz korzystanie z baz:

Wyszukiwanie podstawowe EBSCOhost
Wyszukiwanie zaawansowane na platformie EBSCOhost

 • Elsevier (ScienceDirect)
  Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier (np. Cell i Clinics).
  Od marca 2003 serwis oferuje również dostęp do czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science. W bazie znajduje się ponad 1,9 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy (przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych).

Materiały szkoleniowe: Elsevier service (Search by product: ScienceDirect)

 • Springer
  Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie, patrz katalog czasopism z roku 2016 (do aktualizacji w 1. kwartale 2018). Ponadto na serwerze Springera dostępne są poza licencją nowe czasopisma subskrypcyjne, które są otwarte przez pierwsze dwa lata wydawania, oraz ok. 580 czasopism Open Access. W licencji Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowychSpringer Open Choice W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub okresowych licencji testowych. W 2018 r. dostęp obejmuje  ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników.Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki zakupione w 2010 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki Springer zakupione w roku 2010, a docelowo będzie obejmować książki z wszystkich roczników oraz z licencji krajowych Elsevier i Wiley.

 • SciVerse Scopus
  od 1 stycznia 2012 roku mamy dostęp do bazy danych SciVerse Scopus.  Jest to największa na świecie abstraktowa baza recenzowanych publikacji oraz wysokiej jakości źródeł dostępnych przez www.
  Baza zawiera 46 mln rekordów, 70% wraz z abstraktami,indeksuje prawie 19 500 tytułów pochodzących od  5 000 wydawców z całego świata,obejmuje ponad 4,6 mln artykułów z konferencji,zapewnia 100% indeksowania 
  zobacz Poradnik wyszukiwania oraz Elsevier TrainingDesk
 • Web of Knowledge
  Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index to bazy abstraktowo-bibliometryczne, stanowiąca część serwisu ISI Web of Science, prowadzonego przez firmę Thomson Reuters. Zawierają indeksy cytowań wraz z abstraktami, podstawowymi informacjami bibliograficznymi oraz informacjami o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Obejmują łącznie ponad 16 tys. tytułów czasopism.

 • Wiley-Blacwell
  Dostępna w ramach licencji krajowej od stycznia 2012 r. kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.
 • Science
  Czasopimo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Jedno z najwyżej cenionych na świecie. Dostarcza wiedzy o najnowszysch odkryciach w zakresie nauk przyrodniczych.
  W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku.

 • Nature
  Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Tygodnik opisuje odkrycia naukowe ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ekonomicznych i ścisłych. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym. W przyszłości możliwe jest także zakupienie starszych archiwów Nature.