PWSZ na Facebooku

Wypożyczanie zbiorów

Gdzie jest wypożyczalnia?

Wypożyczalnia znajduje się w budynku przy ul Opalińskich 1, na parterze, w sali nr 7.

Co można wypożyczyć?

Wszystkie zbiory biblioteki wpisane są do dostępnego on-line katalogu komputerowego Opac WWW. W katalogu można sprawdzić czy publikacja przeznaczona jest do wypożyczania i i jaki jest jej status.
Do wypożyczania przeznaczone są egzemplarze o sygnaturze W lub M.
Status informuje czy książka jest aktualnie dostępna w Wypożyczalni czy też została wypożyczona przez innego czytelnika.

Czego nie wypożyczamy?

 • dzieł znajdujących się w księgozbiorze podręcznym czytelni,
 • gazet i czasopism,
 • prac licencjackich i dyplomowych,
 • dzieł szczególnie rzadkich i cennych,
 • obiektów w złym stanie zachowania,
 • nieoprawnych nadbitek i odbitek o małej objętości.

Kto może wypożyczać materiały biblioteczne?

Wszyscy zapisani do biblioteki mogą wypożyczać materiały biblioteczne przeznaczone do wypożyczania.  Czytelnicy zawsze okazują się  kartą biblioteczną.  Czytelnikom  przysługują różne uprawnienia do wypożyczania.

Uprawnienia do wypożyczania

 • studenci PWSZ mogą wypożyczyć do 10 książek na 30 dni,
 • słuchacze studiów podyplomowych PWSZ do 5 książek na 30 dni,
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni PWSZ mogą wypożyczyć do 30 książek na 180 dni,
 • pracownicy administracyjni PWSZ mogą wypożyczyć do 10 książek na 90 dni,
 • inni czytelnicy mogą wypożyczyć do 3 książek na 14 dni, po wpłaceniu kaucji.

WAŻNE: Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł  od każdej książki za każdy dzień po terminie zwrotu.

Czytelnik może również:

 • rezerwować książki aktualnie wypożyczone,
 • prolongować termin zwrotu (przez Opac WWW, osobiście lub telefonicznie, z wyjątkiem książek zamówionych),
  Uwaga: Za niedotrzymanie terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł od każdej książki za każdy dzień zwłoki
 • korzystać na miejscu ze zbiorów Wypożyczalni,
 • korzystać z katalogu komputerowego – 2 stanowiska w holu biblioteki, 2 stanowiska w Wypożyczalni,
 • samodzielnie wypożyczać i zwracać książki w urządzeniach samoobsługowych.

 Gdzie można zwrócić wypożyczone książki?

Książki można zwracać u dyżurnego bibliotekarza w holu, w Wypożyczalni lub przez urządzenie samoobsługowe w holu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki należy zwrócić u bibliotekarza w Wypożyczalni, który rozliczy opłatę za przetrzymanie.

Obsługa konta w Wypożyczalni przez Opac WWW

Poprzez katalog Opac WWW czytelnik uzyskuje dostęp do swojego konta w Wypożyczalni i możliwość:

 • sprawdzenia jakie wypożyczył książki i kiedy wypada termin zwrotu,
 • prolongaty terminu zwrotu,
 • zarezerwowania wypożyczonych pozycji,
 • zmiany konta e-mail, hasła dostępu do konta oraz deklaracji zgód,

WAŻNE! Po zapisaniu do biblioteki system automatycznie wysyła e-mail na adres podany przy zapisie, z prośbą o akceptację podanych danych i udzielonych zgód. Potwierdzenie zgody na komunikację mailową jest NIEZBĘDNE do otrzymywania automatycznych powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu, naliczaniu opąty za przetrzymanie czy nadejściu zamówionej książki.

Poradnik dotyczący obsługi konta przez Opac WWW zobacz tutaj...