PWSZ na Facebooku

e-Publikacje Nauki Polskiej

e-Publikacje Nauki Polskiej

Przejdź do serwisu

Platforma internetowej sprzedaży elektronicznych wersji publikacji naukowych instytucji takich jak uczelnie wyższe, instytuty i towarzystwa naukowe.
Wiele publikacji dosępnych jest bezpłatnie.

Portal jest tworzony przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w ramach Projektu pt."Organizacja i wdrożenie  ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych
przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Biblioteka Uczelniana jako uczestnik projektu posiada wolny dostęp do wszystkich publikacji, publikacje bez opłat są dostępne wyłącznie w Czytelni Ogólnej.